วิดีทัศน์ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


Sample project image

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) ครั้งที่ 7/2565

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-06 13:43:38

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Adaptive Research for Target Groups and Best Practices from CORIGAP Project

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-12-01 11:02:52

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมชมงานเพาะเมล็ดแห่งความสุข ให้เบิกบานใจกับคูโบต้า KUBOTA FARM FEST 2022

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-30 14:04:49

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2565

ประจำเดือน พฤศจืกายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-30 13:50:01

อ่านต่อ...

ข่าวประจำเดือน


Sample project image

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองละโว้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-11-30 13:35:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองละโว้ ประจำเดือนตุลาคม2565

ประจำเดือนตุลาคม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-10-17 09:22:01

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองละโว้ ประจำเดือนกันยายน 2565

ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-23 14:53:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวเมืองละโว้ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-21 09:45:26

อ่านต่อ...

เฝ้าระวังการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว

วันที่ 4 เมษายน 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี   2022-04-04 13:05:00    22     5 

ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว


Sample project image

ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 26 กันยายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-09-26 13:58:28

อ่านต่อ...
Sample project image

ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-22 16:19:30

อ่านต่อ...
Sample project image

ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-01 09:28:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี วันที่ 2022-07-01 09:27:41

อ่านต่อ...

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออนไลน์ และหน่วยบริการชาวนา